Draagvlak wolf per provincie

LocalFocus heeft in samenwerking met Kieskompas een enquête uitgevoerd waar 5200 mensen aan hebben deelgenomen.

Vooral in de provincies Drenthe, overijssel en Noord-Brabant waar de wolf rondzwerft en schade aanricht, zijn mensen minder positief. Hier geven ook de meeste mensen aan dat zij vinden dat de wolf niet in nederland thuishoort.
In Gelderland, waar de wolven sinds 2019 al een territorium hebben meent een derde dat de wolf hier niet hoort, bijna 50% verwelkomd de wolf. 
In Friesland is 26,7% tegen de komst van de wolf, en 38,5 vind dat de wolf wel thuishoort in Nederland. Een stichting in Friesland wil een wolfwerend hek van tientallen kilometers lang plaatsen om het vee te beschermen tegen aanvallen.

In Drenthe is de wolf het minst populair. Ongeveer 37,6% het niet eens met de komst van de wolf, dit is de hoogste percentage van alle provincie’s. 35,3% verwelkomd de wolf in Drenthe. In Zuid-Holland is de populairiteit het grootst. Hier word de wolf door 52% verwelkomd, tegenover 16,9% die tegen de komst van de wolf is. Landelijk verwelkomd 46% van de bevolking de wolf. 24,2% ziet de wolf liever weg blijven en 29,7% is neutraal of heeft hier geen mening over.

Reacties zijn gesloten.