Vereniging

Meer informatie:
Onze visie De vereniging De ANBI Onze gezichten Vrijwilliger worden?
Werkgroep Wolf Nederland is een notariële vereniging, en staat ingeschreven bij de kvk onder: 83976310.
Het doel
 • Doel
  De vereniging heeft ten doel het zo breed mogelijk laten accepteren van de wolf in de samenleving.
 • De route
  De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  • a. het geven van informatie, bijvoorbeeld door het geven van lezingen en voorlichtingen, het delen van het laatste nieuws op de website en het organiseren van informatieve wandelingen en excursies;
  • b. het kijken naar verbeteringen in het veld, welke problemen er zijn en hoe de Vereniging kan helpen deze problemen te verminderen of op te lossen; en
  • het inzetten voor de veehouder, bijvoorbeeld door hekwerk goedkoper aan te kunnen bieden via externe partijen en het vrijwillig helpen bij het plaatsen van wolfwerende omheiningen.
 • Non-profit
  De vereniging heeft niet ten doel het maken van winst.
Lid worden?
 • 6 maanden termijn
  Wanneer je lid wilt worden van de vereniging dien je dit zelf aan te vragen en minimaal 6 maanden vrijwilliger te zijn.
  • Tijdens een ledenvergadering kan er besloten worden je binnen dit termijn als lid te vragen.
 • Lid worden
  Wanneer je lid wilt worden kan je dit aangeven bij een van de leden.
  • Tijdens een ledenvergadering zal je lidmaatschap besproken worden.
Het lidmaatschap
Het lidmaatschap geeft leden verschillende rechten en plichten welke hieronder benoemd worden.
 • Contributie
  Er is geen verplichte contributie, wel kan een lid een vrijwillige contributie betalen.
 • Kopie statuten en huishoudelijk reglement
  Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
 • Voorstellen, klachten en wensen
  Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 • Stemrecht
  Zij hebben stemrecht tijdens stemmingen van de leden en jaarvergaderingen.
 • Toegang whatsapp-groepen
  Het lid heeft het recht om toelating te eisen tot de whatsapp-groepen voor vrijwilligers en leden mits dit in algemeen belang is.
 • Wetgeving
  Zij hebben de plicht zich aan de wet te houden.
 • Agendapunten
  Hebben het recht agendapunten voor de maandelijkse en jaarlijkse ledenvergadering op de agenda te plaatsen.

Reacties zijn gesloten.