Lespakket Wolf

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.
We zijn verheugd dat je interesse hebt in de Wolfexperience voor jouw groep. Wij zijn de Werkgroep Wolf Nederland en streven ernaar om conflictvrij samen te leven met wolven in Nederland. Onze focus ligt op het verstrekken van informatie en het aangaan van gesprekken met verschillende belanghebbenden. Indien gewenst, bieden wij ondersteuning.

  Vraag het lespakket hieronder gratis aan!

  Mogen we éénmalig binnen 6 maanden contact met u opnemen? *


  *We horen graag of alles naar wens is, of we nog ergens mee kunnen helpen, en uiteraard hopen we te vernemen dat het lespakket goed wordt ontvangen.

  Na een succesvolle wolfwandeling in augustus 2021 is het idee ontstaan om dit uit te breiden naar scholen. Het resultaat is een mooie samenwerking met de Werkgroep Wolf Nederland, gericht op onderwijs. Dit project is zeer populair onder leerlingen en heeft geleid tot betrokkenheid en enthousiasme. Het biedt een breed scala aan vaardigheden, waarbij kinderen informatie verwerken, creatief denken, problemen oplossen, samenwerken, enzovoort. In dit pakket vind je lesideeën, werk van leerlingen, foto’s en verslagen ter illustratie.

  Het lespakket is onlangs geüpdatet en er is een speciaal educatieteam opgericht binnen de werkgroep. Dit pakket is samengesteld door leerkrachten, voor leerkrachten. We dagen kinderen uit om kritisch te zijn, zelf informatie te zoeken en op basis daarvan hun eigen mening te vormen. Ze leren zich in te leven in de situatie van anderen en oplossingen te bedenken. Daarnaast bevat het pakket uitdagende lessen voor leerlingen die meer aankunnen.
  Als aanvulling op het lespakket bieden we ook een excursie aan. Hierbij gaan we met de groep het bos in, doen we onderweg een quiz en vertellen we alles over wolven en hun leefomgeving. Wil je hier gebruik van maken dan kan je reageren op de mail die je ontvangt na het aanvragen van het lespakket.
  Tekst gaat door onder de afbeelding.
  Klik op de afbeelding om deze te vergroten.
  Dit lespakket is gebaseerd op de volgende kerndoelen:
  ● Kerndoel 39 De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
  ● Kerndoel 40 De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren
  onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
  ● Kerndoel 41 De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de
  vorm en functie van hun onderdelen.
  Daarnaast is het lespakket gebaseerd op een groot aantal vaardigheidsdoelen binnen het basisonderwijs:
  ● Creatief denken
  ● Probleem oplossen
  ● Informatieve vaardigheden
  ● Mediawijsheid
  ● Communiceren
  ● Samenwerken
  ● Kritisch denken
  In de diverse lessen komen de volgende kerndoelen ook aan bod:
  ● Kerndoel 1: De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren bovendien
  die informatie, mondeling of schriftelijk, goed opgebouwd weer te geven.
  ● Kerndoel 2: De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen
  van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het
  discussiëren.
  ● Kerndoel 3: De leerlingen leren informatie te beoordelen in discussies en in een gesprek dat
  informatief of opiniërend van karakter is en leren met argumenten te reageren.
  ● Kerndoel 4: De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten,
  waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
  ● Kerndoel 6: De leerlingen leren informatie en meningen te ordenen bij het lezen van school- en
  studieteksten en andere instructieve teksten, bij systematisch geordende bronnen, waaronder
  digitale.
  ● Kerndoel 7: De leerlingen leren informatie en meningen te vergelijken en te beoordelen in
  verschillende teksten.
  ● Kerndoel 50: De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van
  Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch
  wereldbeeld.
  ● Kerndoel 51: De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen, zoals
  aanwezig in ons cultureel erfgoed, en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.
  ● Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
  ● Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van
  cultureel erfgoed.

  Reacties zijn gesloten.