Literatuur Nederlands

Taal: Nederlands Engels Duits
Titel: De wijsheid van wolven
EAN: 9789400509696
Auteur: Elli H. Radinger
Beschrijving: Wolven voeden hun kinderen liefdevol op, bekommeren zich om ouderen en zieken en zijn in staat om tijdens het spel alles te vergeten en zich volledig te focussen. Ze denken en dromen, maken plannen en communiceren effectief met elkaar en lijken zo meer op ons dan we denken.
De gerenommeerde wolvenonderzoeker Elli Radinger gaat aan de hand van fascinerende verhalen in op de kenmerkende 
eigenschappen van wolven, zoals vertrouwen, geduld, familiebanden, leiderschap, omgaan met tegenslagen en de dood. 
Ze onthult verrassende en veelal onbekende inzichten in het leven van wolven en toont aan dat we heel wat van ze kunnen leren.
Titel: Wolf De terugkeer van een jager
EAN: 9789056155469
Auteur: Roelke Posthumus
Beschrijving: Plotseling gebeurde wat schapenboeren vreesden en natuurliefhebbers hoopten. De terugkeer van de wolf in Nederland en België is nu een feit, maar leidt tot commotie en botsende opvattingen bij natuurliefhebbers, boeren, wetenschappers en recreanten.
In Wolf, de terugkeer van een jager onderzoekt Roelke Posthumus het gedrag en leven van wolven. Hun doorzettingsvermogen bij het jagen op prooi, de tientallen kilometers die ze kunnen afleggen per dag, het contact met familieleden, het ontwijken van vijanden. De feiten uit Wolf geven context aan de onwennigheid waarmee we tegenover een fors roofdier staan.
Roelke Posthumus is bioloog en auteur. Zij woonde in de “wolvenzone’ in Noorwegen tijdens de terugkeer van de wolf in Scandinavië. Daar raakte ze gefascineerd door het leven van dit unieke roofdier en de emoties die hij oproept.
Titel: De wolf is terug! Eng of enerverend?
EAN: 9789021573717
Auteur: Dick Klees – Erwin van Maanen – Leo Linnartz – Martin Drenthen – Michiel van der Weide

Beschrijving:
 De wolf is terug! Wolvendeskundigen Klees, Van Maanen, Linnartz, Drenthen en Van der Weide geven antwoord op de vraag of we dit eng of juist enerverend moeten vinden.
Tot voor kort kenden we wolven alleen uit sprookjes en de dierentuin. Sinds ze de grens oversteken en zich weer in Nederland lijken te vestigen, is er echter volop aandacht in de media – maar wat weten we feitelijk over de wolf? Kun je nog veilig in de bossen wandelen, en lopen onze huisdieren geen gevaar? De experts vertellen over het gedrag, de geschiedenis van de wolf in Europa en hoe wij kunnen leren omgaan met “enge’ dieren en “wilde’ natuur.
Titel: De Kracht Van Wolven
EAN: 9781405489072
Auteur: Shaun Ellis – Jan Bruin
Beschrijving: De grijze wolf doorkruiste ooit heel Noord-Amerika en grote delen van Eurazië, maar tegenwoordig
hebben de meeste mensen nog nooit een wolf in het wild gezien. In 95 procent van zijn oorspronkelijke leefgebied in de Verenigde Staten en in 25 procent van zijn territorium in Eurazië is hij namelijk uitgeroeid. Waarom werd deze voorouder van onze huishond zo bejegend en hoe komt het dat wij zo’n sterke haat-liefdeverhouding met de wolf hebben ontwikkeld?
Schrijver Shaun Ellis probeert deze vragen te beantwoorden en een aantal algemene misvattingen uit de weg te ruimen. Op basis van zijn jarenlange observaties van wolvenroedels, zowel in het wild als in gevangenschap, schetst hij een beeld van een bijzonder opmerkelijk en intelligent dier.
Ondersteund door Monty Sloan’s schitterende en intieme foto’s, die de complexe werkelijkheid van het leven in een wolvenroedel vastleggen, wil De kracht van wolven onze houding ten opzichte van wolven op een positieve manier veranderen. Het is te hopen dat deze verandering blijvend is en zich zal vertalen in bescherming, in plaats van vervolging, van dit bijzondere dier.
Titel: De Wolf mythe en werkelijkheid
EAN: 9789075717105
Auteur: A. Menatory – G. Guadalupi
Beschrijving: Hij is vrijwel uitgeroeid, onafhankelijk maar bezit tegelijkertijd een groot saamhorigheidsgevoel, is in staat zich aan te passen aan de ruigste gebieden en is een intelligente en genadeloze jager: de wolf is een van de symbolen van de natuur die moeten worden beschermd en gered. Dit boek beschrijft op unieke en gepassioneerde wijze de dagelijkse gewoonten en het mysterieuze gedrag van een van de laatste grote roofdieren op aarde.
Titel: Wolven, Jagers van het noorden
EAN: 9789064079696
Auteur: Kerstin Viering – Ronald Knauer
Beschrijving: Van oudsher zien mensen de wolf als een kwaadaardige rover en een genadeloos moordenaar. Als de rendierkudden van de Canadese toendra in hoog tempo verdwijnen, wordt de wolf dan ook al snel als boosdoener aangemerkt. In opdracht van de overheid laat de jonge bioloog Farley Mowat zich met een vliegtuig midden op de toendra afzetten, om de gewoonten en voedingspatronen van een roedel wolven te onderzoeken. Een onvergetelijke zomer lang beleeft Mowat allerlei avonturen in het domein van de wolven, en doet daarbij geheel nieuwe kennis over deze diersoort op.
Titel: De kinderen van de nacht over wolven en mensen
EAN: 9789021409429
Auteur: Dik van der Meulen
Beschrijving: Mensen hebben altijd een paradoxale verhouding met wolven onderhouden. De wolf, kameraad in de oertijd en stamvader van alle honden, ontwikkelde zich na de oudheid tot de duivel in persoon. Eeuwenlang is hij met alle middelen bestreden. De kinderen van de nacht is het verslag van een zoektocht naar de wilde wolf, naar de wolf van Roodkapje, én naar de wolf in de mens – met onverwacht resultaat. Behalve een zinnebeeld van wreedheid en vraatzucht blijkt de wolf het symbool van mystieke krachten en seksuele oerdriften; een dier dat naast angst ook bewondering en genegenheid oproept.
Titel: Weergaloze jagers Wolven
EAN: 9789055669783
Auteur: Jen Green
Beschrijving: Waarom huilen wolven? Hoe is een roedel georganiseerd? Hoe snel kan een wolf rennen? Waarom jagen wolven in een groep? Waarom leven sommige wolven alleen? Dit boek geeft antwoord op al deze vragen en meer. Het is een boeiende kennismaking met deze weergaloze jagers.
Titel: Wolven op de Veluwe – Hun geschiedenis en terugkeer
EAN: 9789491826634
Auteur: Evert De Jonge
Beschrijving: Nadat in 1897 de laatste wolf op de Veluwe werd gedood, verdween het dier ruim een eeuw uit beeld om in 2018 terug te keren. Er vormde zich een wolvenpaar waarna welpen werden geboren. In totaal leven thans acht wolven in Nederlands grootste natuurgebied. Het leverde discussie en een hausse aan ‘wolvenactiviteiten’ op. Het jaar 2019 werd met recht ‘het jaar van de wolf’.
Titel: In het spoor van de wolf
EAN: 9789401472630
Auteur: Jan Loos
Beschrijving: Niemand had het ooit nog voor mogelijk gehouden, en toch is het zo: de wolf is helemaal terug. Zowel in België als in Nederland groeien er wolvenwelpen op. Maar de wolf van de 21ste eeuw lijkt helemaal niet op die uit het sprookje van Roodkapje. Integendeel, de echte wolf wil niets liever dan ongestoord met ons samenleven. Dit boek scheidt fabel van waarheid en vertelt waarom we het iconische roofdier met open armen (en een beetje schrikdraad) mogen ontvangen.

Reacties zijn gesloten.