Voorkom polarisatie

Een goede dialoog over de wolf zou een uitwisseling van gedachten moeten zijn waarbij je naar elkaar luistert, en open staat voor elkaars standpunten. Helaas kan het onderwerp mensen ook lijnrecht tegenover elkaar zetten en tot polarisatie leiden. Dit kan vooral moeilijk zijn als je het erover moet hebben met iemand die dicht bij je staat en een andere mening heeft.
Het is belangrijk om te voorkomen dat polarisatie tussen voor- en tegenstanders van de wolf leidt tot ruzies en elkaar ontwijken. Om dit te doen is het belangrijk om respectvol te blijven naar elkaar en te proberen om elkaars standpunt te begrijpen, ook al ben je het er niet mee eens. Het kan helpen om naar feiten te kijken en informatie te delen om een gefundeerde discussie te hebben.
Het belangrijkste is om te onthouden dat een verschil van mening over de wolf niet hoeft te betekenen dat je elkaar niet meer kunt respecteren en waarderen. Het is mogelijk om het niet eens te zijn over een onderwerp en tóch een vriendelijk naar elkaar te blijven.
“Let’s agree to disagree.”
Door te accepteren dat je het niet eens met elkaar zal worden, kan je wel respectvol en begripvol gedachten uitwisselen. Zo leer je de ander zijn of haar standpunt en mening. Door gedachte uit te wisselen kan je leren wat de ander vind, en het is niet aan jou om dit te veranderen.
Denken komt voor reageren, ook online.
Een dialoog wil je rustig voeren, denk goed na over hoe je je zinnen formuleert. En luister naar wat de ander zegt, als je het niet begrijpt vraag dan of ze het in andere woorden kunnen uitleggen.
Ook op social media komt denken voor reageren, lees je reactie rustig nog eens over en plaats deze pas als je er volledig achter staat.
Één individu is niet een groep.
Noem geen dingen als “jullie vinden alleen maar..” of “jullie zeggen allemaal..”. Hierdoor maak je de discussie persoonlijk terwijl dit niet de bedoeling is, en zo kom je niet verder.
Het is geen wedstrijd.
Een dialoog is geen wedstrijd, wie wilt winnen stopt met luisteren, waardoor de afstand alleen maar groter wordt. Blijf rustig nadenken, en geef elkaar de ruimte en laat de ander uitpraten. Je verschilt nu eenmaal van mening.
Waar ben je het samen wél over eens?
Om nader tot elkaar te komen, vind uit waar jullie het beide wél over eens zijn. Daar kun je misschien over doorpraten, en zo ontdek je dat naast de verschillen er ook gelijkenissen zijn.

Reacties zijn gesloten.