PERSBERICHT; E-boek over beschermingsmogelijkheden voor paardenhouders i.s.m. Denken over Paarden

Door de komst van de wolf is er veel informatie beschikbaar voor het beschermen van het vee. Deze informatie richt zich vooral op het kleinvee, zoals schapen en geiten. Het gebrek aan informatie voor paardenhouder, de discussie over de wolf en de vragen die hieruit ontstonden bij paardenhouders was de reden tot het samenstellen van een handzaam document in de vorm van een E-book.
WWN en Dop hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een overzichtelijk informatiedocument voor paardenhouders.
In het E-book worden zoveel mogelijk vragen beantwoord en mogelijke oplossingen aangedragen om paarden zo goed mogelijk te beschermen tegen de wolf. Met het E-book krijgen paardeneigenaren enkele handvatten ter beschikking die ze kunnen gebruiken bij de bescherming van hun paarden. Als basis werd gebruik gemaakt van de bestaande richtlijnen, zoals die bijv. zijn opgesteld door BIJ12 en het Belgische agentschap Natuur & Bos en werden deze omgezet naar bruikbare informatie voor paardenhouders.
Het E-book bevat een flink aantal beschermingsopties, waarbij er geen eenduidige oplossing wordt gegeven, maar waarbij de diverse mogelijkheden tot het beschermen tegen de wolf worden toegelicht. Beide organisatie willen benadrukken dat het E-book slecht gezien kan worden als advies en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. Bovendien zullen niet alle aangedragen mogelijkheden voor iedere paardenhouder geschikt zijn om te gebruiken. E.e.a. is sterk afhankelijk van de situatie van de paardenhouder en de paarden.
Het document geeft, naast informatie voor de Nederlandse paardenhouders, ook voldoende informatie voor de Belgische paardenhouders. De veranderende regelgeving en ontwikkelingen zullen er voor zorgen dat het E-book een dynamisch document zal zijn dat regelmatig zal worden aangepast aan de op dat moment geldende situatie en regelgeving.
Het E-book is beschikbaar via: https://www.werkgroepwolf.nl/paard&wolf
Werkgroep Wolf Nederland (WWN) is een onafhankelijke non-profit organisatie die streeft naar een conflictarm samenleven met de wolf. De werkgroep is neutraal en realistisch, met dank aan haar leden met sterk uiteenlopende meningen. Met die feiten als uitgangspunt proberen we door informatie, educatie en advies, iedereen die dit wenst, te voorzien van objectieve informatie.
www.werkgroepwolf.nl.
Martijn Lambregts
contact@werkgroepwolf.nl
06 335 661 66
Denken over Paarden (DOP) is het platform voor kennisverspreiding over paardvriendelijk trainen, ijzervrije hoefverzorging, bitloos rijden, natuurlijke diervoeding en meer …
Natuurlijke paardenhouderij met het welzijn van het paard op de eerste plaats.
www.denkenoverpaarden.nl
Piet Loof
empltd@hotmail.com
06 382 884 37

Reacties zijn gesloten.