2022 december

Nieuwsbrief Werkgroep Wolf Nederland

Nieuwsbrief nr 10

Werkgroep Wolf Nederland

December 2022

Beste ,

Alweer de 10e editie van deze nieuwsbrief met informatie over de (Werkgroep) Wolf. 

We wensen je uiteraard weer veel leesplezier bij deze editie.
Vorige editie gemist? Kijk in ons archief op de website. 

Wil je in contact komen met de redactie van de nieuwsbrief? We zijn te bereiken op: [email protected]

Onderwerpen in deze nieuwsbrief:

 • Kerstgevoel.
 • Netwerkborrel WWN.
 • Spreekbeurt info over de wolf.
 • Faunaschade in relatie tot de wolf.
 • GPS-tracking laat zien hoe wolvenroedels elkaars bereik vermijden
 • Cadeau-idee voor de kerst.
 • "Kinderen van de nacht"

 

 

 • Hulp bij uw omheining.
 • Knutselwedstrijd.
 • Eerste lesdag Werkgroep Wolf Nederland voor Natuuropleiding.nl.
 • Een van onze vrijwilligers
 • Korting boeken Irene van Eijk.
 • Door het oog van...
 • Werkgroep wolf. Nederland Educatie team.
 • Kerstwens.
 

Kerstgevoel?!

Steeds vaker krijgen we als (vrijwilligers van de) Werkgroep Wolf Nederland te maken met heel bijzondere reacties en verwensingen. Het wij/zij gevoel wordt aan alle kanten aangewakkerd, terwijl we als werkgroep juist proberen om met juiste en objectieve informatie iedereen te woord te staan of de helpende hand te reiken.


Bij sommigen zit er zoveel woede of negatieve gevoelens dat er ook niet meer gekeken wordt naar welk doel je nastreeft of waar je als werkgroep voor staat. Per saldo val je al snel onder voorstanders want er staat het woord wolf in je naam.
Maar niet als er dan weer geen of No voor het woord wolf staat.


De Werkgroep Wolf Nederland probeert iedereen, voor en tegen de wolf, te voorzien van informatie, advies, voorlichting en hulp. We proberen echt geen zieltjes te winnen voor de wolf of tegen de wolf. De wolf is op dit moment aanwezig en daar moeten we zo goed mogelijk proberen mee om te gaan. En ja, er zijn problemen; gedood vee en onbeschermde schapen. Het feit dat de wolf er is hebben we democratisch en dus samen besloten en vastgelegd in onze (Europese) wetten.

 

Daarover kun je zeker van mening verschillen en het er niet mee eens zijn. Ook dat mag in een democratie. Je mag je stem laten horen, je mening uiten en zelfs demonstreren tegen iets waar je het niet mee eens bent.
Hoe harder je schreeuwt, provoceert en/of bedreigt zegt niets over het feit of je gelijk hebt en de waarheid spreekt. Iedereen mag een andere mening hebben, maar respect voor de mening van een ander is toch het minste wat je mag verwachten in een land als Nederland? Je hoeft absoluut niet voor de wolf te zijn. Je mag zelfs tegen zijn. Maar geef elkaar in ieder geval de ruimte om met respect in gesprek te blijven.


Fijne feestdagen.

Netwerkborrel Werkgroep Wolf Nederland

Op 8 november hield de werkgroep haar eerste netwerkborrel. 
Naast de vele vrijwilligers die actief zijn binnen de werkgroep, heeft de werkgroep regelmatig contact met allerlei personen die vanuit hun eigen vakgebied de nodige kennis delen.
Vaak gebeurde dit via mail of Whatsapp. Voor de werkgroep reden om elkaar eens in persoon te ontmoeten.
De avond stond dus in het teken van kennismaken en kennis delen.

In totaal waren er twintig personen op de bijeenkomst afgekomen.
Na een korte introductie door de aanwezige mensen was er ruimte om elkaar persoonlijk te leren kennen. Veel van de contacten vinden namelijk voornamelijk plaats via social media, whatsapp of mail.


Bijzonder om deze groep mensen, die allen de wolf een warm hart toe dragen, te ontmoeten en gezamenlijk over de laatste ontwikkelingen m.b.t. de wolf van gedachten te wisselen. Ook werden er kennis en ervaringen uitgewisseld en was er voldoende ruimte om divers beeldmateriaal te bekijken en te beoordelen.
Ook werden er diverse ideeën geopperd die mogelijk een vervolg gaan krijgen.


Al met al een zeer vruchtbare avond die zeker een vervolg gaat krijgen.

Spreekbeurt info over de wolf

Afgelopen periode hebben we regelmatig het verzoek gekregen om informatie voor een spreekbeurt.
Wie gaat zoeken op internet vindt voldoende info en spreekbeurten, dus was er geen noodzaak om als Werkgroep Wolf Nederland ook nog een informatie voor een spreekbeurt te delen.

Al snel bleek echter dat er veel spreekbeurt info zwaar verouderd is, en er inmiddels voldoende is gebeurd sinds de wolf weer in Nederland is. Voor ons toch reden om te kijken of we zelf enige informatie konden samenstellen die wat meer actueler is.

Met deze Spreekbeurtinformatie hopen we in ieder geval de basis te geven door allerlei feiten en wetenswaardigheden aan te dragen zodat je die kunt verwerken in je eigen spreekbeurt.

Naast de standaard informatie over de wolf, hebben we ook diverse linkjes naar extra informatie opgenomen. 

De eerste mensen hebben de spreekbeurt info al gedownload.

Ook een spreekbeurt over de wolf? Download hier de info

werkgroepwolf.nl verhuisd naar nieuwe provider

Eind November is het domein van de werkgroepwolf.nl verhuisd naar een nieuwe provider: Sitiweb.
Bij onze oude provider liepen we steeds meer tegen de beperkingen aan van het groter wordende aantal bezoekers. Daarnaast bevat de website inmiddels een flinke hoeveelheid informatie die bij de oude provider voor veel vertraging zorgde.

Met het overstappen naar de nieuwe provider zijn we klaar voor de toekomst en hopen we dat de snelheid aanzienlijk verbeterd is en daarmee ook de bereikbaarheid.
Mocht u toch nog tegen zaken aanlopen, laat het ons dan weten via [email protected]

Fauna schade in relatie tot de wolf

BIJ12, de organisatie die voor de provincies de faunaschades registreert en afhandelt, geeft aan het einde van ieder schadejaar een overzicht van de uitgekeerde schades.
Het schadejaar loopt van 1 november 2020 tot en met 31 oktober 2021. 

Faunaschade is de schade die door diersoorten wordt veroorzaakt aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren. Denk daarbij aan een vos die kippen doodbijt of wilde zwijnen die maispercelen vernielen. Voor individuele agrariërs kan de schade oplopen. Uitgekeerde schades betreffen alleen vastgestelde schades ontstaan door beschermde inheemse wilde dieren. Sinds de terugkeer van de Wolf in Nederland worden deze uitgekeerde schades ook vastgelegd.

 

Het gaat hierbij dus niet om de totale schade, maar alleen om schade waarvoor een tegemoetkoming is uitgekeerd. Een deel van de faunaschade, bijvoorbeeld schade door uitheemse diersoorten, of schade die om andere redenen niet gemeld wordt, blijft dus buiten beeld. Ook is er verschil tussen getaxeerde schade en de uitgekeerde schade. Getaxeerde schade is schade die gemeten is door de taxateur. De uitgekeerde schade is het bedrag dat de grondgebruiker ontvangt. Dit is soms lager dan de getaxeerde waarde, omdat grondgebruiker in sommige gevallen een eigen risico heeft. 

Het is wel bijzonder om te zien dat schade door mezen relatief gezien vele malen hoger is, als het gaat om uitkering van schade, dan die van de Wolf. Uiteraard is het leed bij die laatste een stuk groter dan het leed bij de fruittelers waarvan de oogst is aangepikt door de vogels.
De schadecijfers over de wolf betreffen slechts de aangetoonde en/of bevestigde schades d.m.v. DNA.

De laatste cijfers van de afgelopen periode (1 november 2021 - 31 oktober 2022) zijn nog niet beschikbaar, maar het is aannemelijk dat ook de schade-uitkering van wolvenschade zal stijgen, omdat er ook meer aanvallen zijn waargenomen in de afgelopen meetperiode. 

Als we de Provincies Drenthe, Friesland, Groningen en Gelderland vergelijken met de getaxeerde en uitgekeerde schade dan opvallend dat Groningen geen schades heeft getaxeerd en/of uitgekeerd. Verder valt op dat alle getaxeerde schades in Gelderland ook zijn uitgekeerd.

Als alle vastgestelde schades van de afgelopen jaren (2015 tot oktober 2022) worden vergeleken (bestand via BIJ2 in Excel) zien we onder andere dat de eerste wolvenschade al in 2015! werd gemeld in Drenthe.
In de Provincie Gelderland zijn er in totaal 155 geregistreerde slachtoffers door de Wolf. In de provincie Friesland en Drenthe waren dat respectievelijk 179 en 486 slachtoffers. 
De geleden schade ligt in veel gevallen nog hoger, want de aanvallen van Honden, Vossen en Goudjakhals zijn niet opgenomen in de grafiek. 

GPS-tracking laat zien hoe wolvenroedels elkaars bereik vermijden

Wolvenroedels in Nederland bestaan uit zo'n tien dieren per roedel (incl. welpen). De grootte van een roedel is sterk afhankelijk van het beschikbare voedsel. Het territorium (jachtgebied) is weer sterk afhankelijk van andere roedels en aanbod van voedsel. Het eerste paar dat zich op de Veluwe vestigde had zowel de ruimte door afwezigheid van andere roedels en voldoende voedsel. Nadat er meerdere roedels zich op de Veluwe vestigde, zag je dat het territorium wat compacter werd. Er is n.l. nog steeds voldoende voedsel in de vorm van wild aanwezig. 

In het National Park Voyageurs hebben de onderzoekers dit prachtig vast kunnen leggen. Daar werden de ontstane roedels uitgerust met Gps-trackers zodat de dieren gevolgd konden worden. 

In Voyageurs National Park is een typisch wolventerritorium ongeveer 80 – 115 vierkante kilometer, maar dat kan van jaar tot jaar variëren. Dus dat is ongeveer de grootte van de gebieden die zijn gemarkeerd met de verschillende kleuren. De witte lijn markeert de grens van het nationale park in het noorden van Amerika.

Zoals prachtig wordt aangetoond door de animatie, vermijden wolvenroedels over het algemeen om bij elkaar in de buurt te zijn, maar niet als ze moeten vechten om voedsel dat mogelijk schaars is. Wanneer dat gebeurt, kunnen ze gevechten aangaan met andere roedels om hun claim op een bepaald en het voedsel dat erin wordt gevonden te behouden.

Wolven moeten som ook hun territorium verplaatsen vanwege menselijke activiteit. Wanneer mensen een deel van hun natuurlijke habitat opruimen, moeten ze misschien een nieuwe route vinden om bij hun voedselbronnen te komen. Dit kan ook leiden tot conflicten tussen de verschillende wolvenroedels omdat ze hun grenzen overschrijden.

 

De gegevens zoals deze in het Voyageurs Nationaal Park zijn vastgelegd, zullen we niet gaan zien van de roedels in Nederland. Omdat hier de wolf Europees is beschermd. Een van de zaken die verboden zijn is het uitrusten van de wolf met een Gps-tracker. Hier moeten we het doen met DNA-data van bijv. drollen. Ook daarmee kun je wel een globaal beeld krijgen van de territoria van de Wolven, maar natuurlijk een stuk minder betrouwbaar.

Heb jij deze unieke set ansichtkaarten al besteld?
De oplage is beperkt dus op=op

 

De kaarten zijn 210 mm bij 148 mm en van bijzondere kwaliteit. Door het gebruikte papier en het formaat kunt u ze ook inlijsten en aan de muur hangen.

Uiteraard zijn de kaarten te versturen als ansichtkaart.


Met deze set heeft u het ultieme kerstcadeau voor iedere wolvenliefhebber in huis. 
Bestel dus op tijd, i.v.m. de decemberdrukte kan het zijn dat de bestelling langer onder weg is.

 

Meer werk zien van Ineke? Kijk op haar instagrampagina: @ien_perquin_art

Klik hier om naar de onze webshop te gaan

Boekbespreking “De kinderen van de nacht” , over WOLVEN en MENSEN.

Dit boek is geschreven door Dik van der Meulen (2016). In 2019 verscheen de 4de druk en het was ook toen dat er ineens veel meer (media-) aandacht voor was.

Toeval?........ Of kwam het omdat de wolf inmiddels duidelijk aanwezig was in ons land. Met, tot grote vreugde, in 2019 de eerste Nederlandse welpen en daarmee de eerste roedel een feit.


Het bijzondere aan dit boek is dat het nu eens niet geschreven is door een: bioloog, ecoloog, natuurliefhebber o.i.d. maar door een (gerenommeerd) wetenschappelijk onderzoek journalist. (Jan Wolkers Prijs voor dit boek, 2017)  

Als jonge, jongen was Dik niet meer geïnteresseerd in wolven dan andere jongelui van die leeftijd. Peter en de wolf, Rood Kapje, Midas uit de Donald Duck en de echte wolven in de dierentuin natuurlijk. 

 

Toen in 2015 de eerste wolf in Nederland een “blijvertje”  bleek veranderde er iets bij ons Nederlanders. Wolf was nu geen denkbeeld meer maar een feit en daarmee ook het verdere verloop van zijn “wandelgangen”. En dat proces verliep niet stilletjes, maar veroorzaakte een golf van emoties en discussie.

 

Dat was het moment waar bij de schrijver oprechte verbazing groeide. 

OF men was lyrisch, laaiend enthousiast, OF angstig, bang, dat rotbeest. Veel nuance zat er niet tussen.

 

Vanuit deze verbazing is hij op zoek gegaan naar feiten, fabels, verhalen en geschiedenis: “over Wolven en Mensen door de eeuwen heen”.

Doordat hij geen wolvendeskundige is kon hij met een “blanco” blik en volop vragen zijn zoektocht starten. Zijn werkveld bestond uit archieven doorspitten (diverse Universiteiten, Gemeente, Kerk, Oudheidkunde enz.) Maar ook vele gesprekken in diverse disciplines. Een bezoek aan de levende wolf hoort daar natuurlijk ook bij.

 

Zo komt de geschiedenis van de wolf aardig in beeld. Van Oertijd tot een paar jaar geleden.

Waarbij de lezer zich goed moet realiseren dat dit hele verhaal op een tijdlijn geplaatst moet worden en dat, bij het lezen, het belangrijk is om daar bewust van te zijn. De omstandigheden van Oertijd, middeleeuwen eind 1800 zijn echt heel anders dan NU. 


Verhalen, mythes, sprookjes……is er een waarom?
Wolf alleen een symbool van dood en verderf? Status? Wat is de rol in beeldvorming van Kerk en Adel?  

Is er een verband tussen het aantal wolven en de tijd dat de mens het moeilijk heeft?  

Het hoe en waarom over de jacht op wolven. Gaat het hier dan alleen over “het gevaarlijke monster?” 

Welke rol speelt de Kerk in de beeldvorming over de wolf? Het hoe en waarom over de wolvenjacht. Gaat het hier dan alleen over “het gevaarlijke monster”?

Zijn zomaar wat onderwerpen die al vragend voorbij komen. 

Net als: Wat is er bekend over verdwijningen, het doden van mensen (meestal kinderen?) . Hier heeft de schrijver echt de oude archieven goed doorzocht en letterlijk door gezocht. Bijzonder hoe hij een e.a. heeft kunnen plaatsten, maar ook niet. Er blijft een enkel geval onopgelost en daarmee de wolf als hoofdschuldige.


De schrijver rond zijn boek af in het hedendaagse (tot 2017)……

De kinderen van de nacht is daarmee een verrassend ander wolvenboek met een hele andere, brede kijk op Wolven en Mensen. Persoonlijk vind ik het eerlijk gezegd wat jammer dat hier zo weinig kennis van genomen is (ondanks de media-aandacht). Had misschien wel wat duidelijkheid in het rumoer kunnen brengen voor de jaren er na en verder.


Een echte aanrader dus!!!  
 
Via deze link kun je enkele pagina's bekijken voordat je het boek eventueel aan kunt schaffen.

Hulp bij uw omheining

We worden steeds vaker benaderd voor hulp en/of advies bij het plaatsen van wolfwerend hekwerk. Dat is natuurlijk een zeer goede ontwikkeling. We hebben op onze website veel informatie staan waar u mogelijk antwoord krijgt op de vragen die er leven. Op de pagina "Hulp en advies" vind je bijvoorbeeld een overzicht van hulp mogelijkheden per provincie.

Daarnaast is er veel informatie te vinden op het internet. Een handige pagina is bijv. de configurator van Gallagher Europe BV. Via de configurator kunt u heel eenvoudig een geschikt wolfwerend hekwerk samenstellen. 

Nadat je alle wensen en/of de situatie hebt ingegeven, kun je in de configurator zelfs het betreffende perceel via Google Maps in tekenen en berekent de configurator automatisch het oppervlakte en de daarbij aanbevolen materialen.

Zo krijgt je vrij snel een aanwijzing wat je ongeveer nodig hebt en wat e.e.a. ongeveer gaat kosten.

Bij Agrishop.nl vind je ook veel advies en informatie voor het aanleggen van een wolfwerend hekwerk. Bovendien ontvang je via de WWN 5% korting op je aanschaf.
Uiteraard kun je met je vragen terecht bij de WWN per mail of telefoon. Houd er wel rekening mee dat we alleen met vrijwilligers werken en deze niet 24/7 beschikbaar zijn. Uiteraard proberen we u wel zo goed mogelijk te helpen.
Via deze link kunt u ons foldermateriaal downloaden. 

Aanmelden als vrijwilliger
Als werkgroep willen we veehouders, daar waar mogelijk, ondersteunen bij hun omheining. Wil jij hierbij ondersteunen?
Geef je dan op als vrijwilliger. Aan de hand je postcode en je aangegeven reisafstand kijken we of je mogelijk zou kunnen helpen. Uiteraard blijft het vrijblijvend en wordt je voor iedere "klus" benaderd en kun je dan alsnog besluiten om het wel of niet te doen.
Klik hier voor aanmelden.

 

Knutselwedstrijd

We hebben weer een leuke actie en ideaal voor de komende kerstvakantie. 

Hiernaast zie je een wolvenkop die je naar eigen inzicht kunt kleuren, plakken, verven etc. om er een prachtig kunstwerk van te maken. Klik op de afbeelding om hem op te slaan en te openen

 

Als je klaar bent, vul dan je gegevens in, scan of fotografeer je kunstwerk en stuur de foto of scan naar [email protected].

 

Wat kun je winnen?
Voor de mooiste, creatiefste en/of bijzonderste inzending heeft Irene van Eijk (Maakster van de tekening en schrijfster van de boeken "De wolf krijgen geen Burn-out" en "Time-out") een mooi prijzenpakket samengesteld.
Onder de inzendingen worden diverse wolven prijzen verloot. Zoals o.a. een wolvenmuts, sleutelhanger, houten silhouet, boekenlegger, unieke poster en natuurlijk het boek Time out en Wolven krijgen geen burn-out.

Inzendingstermijn
Zorg er voor dat je inzending vóór 8 januari bij ons binnen is. De winnaar zal in de Nieuwsbrief van februari en op onze social media bekend worden gemaakt.

Het prijzenpakket:

Eerste lesdag Werkgroep Wolf Nederland voor Natuuropleiding.nl

Sinds dit seizoen verzorgt de Werkgroep Wolf Nederland één van de lesdagen in het programma van Natuuropleiding.

 

De Natuuropleiding biedt als eerste en enige in Nederland een complete basisopleiding over de natuur aan, zonder het doel de deelnemers op te leiden tot coach/docent/gids of iets dergelijks. De lessen zijn afgestemd op de seizoenen en het natuurrijk dat ze in die periode centraal stellen. In de lente zijn dat mineralen, in de zomer planten, in de herfst dieren en in de winter mensen.

 

De opleiding is bewust breed opgezet, zo willen ze je een totaalbeeld meegeven over de natuur. Iedere les staat er een ander onderwerp centraal, passend bij dat seizoen en het natuurrijk.

De cursisten werden ontvangen met koffie op het terras van restaurant Woodz in Velp waarna een korte introductie van de vrijwilligers volgde. Woodz was bereid gevonden om speciaal voor de lesdag een halfuurtje eerder open te gaan.

 

De cursisten kregen daarna de mogelijkheid om hun vragen en kennis van en over de wolf op een sheet te schrijven.
Het ochtendprogramma bestond verder uit de presentatie “Kennismaken met de wolf” waarbij de cursisten informatie kregen over alle feiten rond de wolf. Hoe leven ze?, waar komen ze vandaan?, hoe moeten we met ze omgaan?, tegen welke uitdagingen lopen we aan? etc. etc.

 

Met beeldmateriaal werden diverse voorbeelden gegeven en konden de cursisten tussen door hun vragen aan de aanwezige vrijwilligers van de Werkgroep stellen.

Het “college” werd afgesloten met de interactieve kaart van het leefgebied van de wolf, waarbij uitleg gegeven werd over de diverse aspecten in het leefgebied. Zoals het hol, de rendez-vousplek en de prooien.
Het ochtendprogramma werd afgesloten met een presentatie van diverse schedels, botten etc. van enkele van de prooidieren van de wolf.

Het middagprogramma bestond uit een uitgebreide en informatieve wandeling door het schitterende gebied van de Posbank en het Herikhuizerveld. Uiteraard werd de data uit de eigen waarnemingsapp van de Werkgroep gebruikt om het leefgebied van de wolf toe te lichten. De wandeling door het mooie en afwisselende gebied werd regelmatig even onderbroken om extra informatie over het gebied en de wolf te geven. Ondersteund door diverse illustratie en foto’s om zo een compleet beeld te geven.

Tijdens de wandeling ging de route ook langs de Schaapskooi en werd er daar even stilgestaan om de genomen beschermingsmaatregelen te tonen en te bespreken.

De cursisten en vrijwilligers genoten van mooie uitzichten over de heide van de Posbank en het Herikhuizerveld.
Ter afsluiting van de informatieve wandeling ging de wandeling langs de natuurlijke waterbron. Daar stroomt het hele jaar door water uit en is daarmee een belangrijke watervoorziening voor de dieren in het gebied en dus ook de wolf.
Bij terugkeer bij restaurant Woodz werden de sheets behandeld en konden de cursisten antwoord geven op de meeste opgeschreven vragen.

Als afsluiting van de geslaagde en leerzame dag werd er onder het genot van een drankje nog even nagepraat.
Al met al een leuke lesdag die volgend jaar opnieuw is opgenomen in het lesprogramma van natuuropleiding.nl

Een van onze vrijwilligers: Martijn Lambregts

Ik ben Martijn Lambregts en ik ben geboren in 1994. Ik woon in de bossen van Drenthe. Van jongs af aan ligt mijn passie al bij dier & natuur. In mijn verleden heb ik gewerkt met kippen, varkens, schapen, koeien en paarden. En hedendaags melk ik zo nu en dan nog eens. Daarnaast verzorg ik met regelmaat paarden.

Nog voor de wolf in Nederland gesignaleerd was, volg ik de wolf al van dag tot dag. Maar pas sinds mijn ontmoeting met een wolf in het bos in 2018 ben ik me nog meer gaan verdiepen in de wolf.

Op 21 september 2020 heb ik samen met Monique Jager en Rob Guns de vereniging Werkgroep Wolf Nederland ingeschreven. Met als doel om ook daadwerkelijk wat te kunnen betekenen voor een conflictarme samenleving met de wolf waarbij we niet voor of tegen de wolf zijn, maar neutraal.

Sinds de start ben ik voorzitter van de Werkgroep, en zorg ik voor de website, webshop, mail als ook met anderen de social media en structuur binnen de werkgroep.

Ik ben trots op de zaken die we in de afgelopen jaren hebben bereikt. Er staat een stabiele werkgroep, met een enthousiaste groep vrijwilligers. We proberen op een transparante manier mensen te voorzien van informatie, geven advies en gaan de discussie niet uit de weg. Het leuke van de werkgroep is de enorme diversiteit aan mensen. Van verkoper, aannemer of gepensioneerde tot schooljuf of schaapherder. Zo vullen we elkaar op een unieke en respectvolle manier aan.

Ikzelf sta niet zo graag in het middelpunt van de belangstelling en regel liever op de achtergrond de zaken die belangrijk zijn voor de werkgroep en de acceptatie van de wolf. Dat doe ik door contacten te leggen en te onderhouden, maar ook vragen te beantwoorden van veehouders en particulieren.

Zo is geen enkele dag hetzelfde, maar dat maakt het ook mooi.

In memoriam: Angel 13-11-2010 | 07-11-2022

Boeken Irene van Eijk met extra korting 

Door het oog van....

Veel van onze lezers en vrijwilligers begeven zich regelmatig in de (Nederlandse) natuur en leggen daarbij soms een mooi moment vast op foto. Om iedereen mee te laten genieten van deze momenten plaatsen we hier een kleine selectie van de beelden.


, heb je ook een speciaal moment op camera vastgelegd? Deel het dan met de redactie en wie weet staat je moment in de volgende nieuwsbrief van Werkgroep Wolf Nederland.

Vuurgoudhaantje @natuurfotoepe

Konikspaarden @irmahuisman

Tongerense heide (ingezonden)

WWN Educatie team

Binnen de WWN hebben we veel expertise onder onze vrijwilligers. Zo zijn er enkele leerkrachten die naast hun vrijwilligerswerk voor de WWN dagelijks actief zijn (geweest) in het onderwijs. Reden voor de WWN om deze krachten te bundelen in een nieuwe groep WWN-educatie team


Eén van de aandachtspunten van deze groep is het aanpassen en verbeteren van ons lespakket voor (basis)scholen. Dit pakket bestaat sinds begin dit jaar en is toendertijd op door Linda Stinissen samen met de WWN samengesteld. 

In het afgelopen jaar is er veel rondom de wolf veranderd. Reden voor het nieuwe Educatie team van de WWN om dit pakket geheel aan te passen naar de huidige tijd. 

De redactie van de nieuwsbrief van Werkgroep Wolf Nederland wenst jullie fijne feestdagen en een geweldig nieuw jaar.

De data voor de wandelingen van 2023 voor de Noord-Veluwe zijn bekend. Dit betekent dat u hiervoor een plekje kunt reserveren. De komende periode zullen ook de andere locaties worden gepland en in de agenda verschijnen.

Datum Tijd Locatie Wandeling
22 januari 2023 10.00 - 12.30 uur Boshuisweg, 8166 Emst/Gortel Wandeling Wolf en Spoor
26 februari 2023 10.00 - 12.30 uur Boshuisweg, 8166 Emst/Gortel Wandeling Wolf en Spoor
26 maart 2023 10.00 - 12.30 uur Boshuisweg, 8166 Emst/Gortel Wandeling Wolf en Spoor


Volledig overzicht in onze agenda

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Werkgroep Wolf Nederland (WWN)
Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend
Niets uit deze uitgave mag worden gebruikt of vermenigvuldigt zonder uitdrukkelijke toestemming van Werkgroep Wolf Nederland.
Werkgroep Wolf Nederland is een notariële vereniging, en staat ingeschreven bij de KvK onder: 83976310.

Reacties zijn gesloten.