Subsidie

Informatie over subsidie
Hieronder vindt je informatie en formulieren om subsidie aan te vragen.
Kom je ergens niet uit of heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Dan zorgen wij dat je de juiste informatie of bij het juiste adres komt.
Gelderland
Subsidie voor het ‘Voorkomen van schade door wolven‘ bij de provincie.
(i) Houdt u schapen en/of geiten in het leefgebied van wolven (Noord- en Midden-Veluwe) en heeft u een vaste of verplaatsbare afrastering aangeschaft om uw dieren tegen de wolf te beschermen? Dan kunt u nu subsidie aanvragen.
De gebiedscommissie van Gelderland heeft een pdf document waar alles valt te vinden en lezen over preventie wolvenschade.
Klik hier om het bestand te bekijken en te downloaden.
Informatie over de wolvencommissie en contact vind je hier.
Drenthe
De onderstaande tekst komt van platform-ksg.nl :
Gedeputeerde Staten van Drenthe hebben € 50.000,- beschikbaar gesteld voor preventieve maatregelen waarmee schapen- en geitenhouders hun dieren kunnen beschermen tegen wolven. De gebiedscommissie in oprichting, waarin ook een vertegenwoordiger van het Platform KSG zitting heeft, kan direct aan de slag. Dit betekent dat binnenkort aanvragen van schapen- en geitenhouders kunnen worden toegewezen. Het budget van € 50.000,- is uiteraard lang niet toereikend om alle benodigde preventieve maatregelen te nemen, maar er is een beginnetje.
Het Platform KSG wil dat in Drenthe dezelfde vergoedingsregeling als die in Gelderland wordt voorgesteld wordt toegepast. Deze regeling is ontworpen op basis van de ervaringen met een aantal pilot projecten en is goed onderbouwd. Schapen- en geitenhouders kunnen hiermee uit de voeten, dus in Drenthe hoeft niet opnieuw het wiel te worden uitgevonden. Tot nu toe gaat het in Drenthe erg langzaam. Om concreet aan te geven dat schapenhouders werk willen maken van preventie en om vaart te maken hebben wij een formulier gemaakt waarmee geïnteresseerde schapen- en geitenhouders in Drenthe aan kunnen geven dat zij belangstelling hebben. Als er meer belangstelling is dan het huidige budget toelaat dan zullen wij ervoor pleiten het budget te vergroten. Lees eerst de toelichting.
– Toelichting op de Gelderse regeling preventie wolvenschade (pdf) >
– Belangstellingsformulier bijdrage kosten preventie wolvenschade Drenthe (docx) >
U kunt het ingevulde formulier sturen naar onze vertegenwoordiger in de voorlopige gebiedscommissie Drenthe, Gijsbert Six, gijsbert@gcsix.nl. Wij geven de ontvangen formulieren door aan de provincie. Wij zetten ons in om de aanvragen volgens de Gelderse regeling gehonoreerd te krijgen. Voor vragen kunt u ook bij hem terecht: 06-24255303.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.