De wolf; beschermen, beheren of weren?

Op woensdag 22 november 2023 zijn de Tweede Kamerverkiezingen. Op deze pagina hebben we de standpunten van politieke partijen over de wolf, gerangschikt van een warm welkom (1) tot strenge weigering (5). Een aantal partijen hebben geen standpunt of hebben deze niet op hun website staan en zijn te vinden onder ‘Geen standpunt’.
Klik op een button om standpunten te bekijken.
D66
D66 streeft naar een gezonde relatie tussen mens en natuur waarbij beide in veiligheid kunnen leven. Daarom willen we maatregelen nemen om mensen en vee te beschermen tegen risico’s van wolven in Nederland. Het afschieten van wolven is behalve onuitvoerbaar ook verstorend voor de Nederlandse natuur.
Groenlinks PvdA
De wolf is welkom in heel Nederland. We handhaven de beschermde status van de wolf en helpen dierenhouders daar waar nodig met het nemen van preventieve maatregelen om eventuele schade door wolven te voorkomen.
Partij voor de Dieren
De Partij voor de Dieren streeft naar behoud van de beschermde status van de wolf. Er moet streng gehandhaafd worden om illegale bejaging te voorkomen. Daarnaast is goede publieksvoorlichting belangrijk, met name aan hondenbezitters en particulieren of boeren met (klein)vee.
Volt
De wolf heeft zijn plek in Nederland teruggevonden. Om een veilige situatie te creëren voor de wolf en de mens leren we van landen als Duitsland, die al langer ervaring hebben met de terugkeer van de wolf.
BIJ1
We behouden de zeer beschermde status van de wolf, en het doden van wolven blijft strafbaar. Veehouders en boeren krijgen voorlichting over het beschermen van hun dieren zonder wolven te doden. Voor preventieve maatregelen zoals wolfwerende hekken komt subsidie waar dat nodig is.
Splinter
De wolf is weer terug in Nederland en wat Splinter betreft van harte welkom. Boeren en andere houders van dieren worden geïnformeerd en van overheidswege geholpen om hun dieren te beschermen tegen wolven. Indien wolven aantoonbaar schade toebrengen, wordt dit ruimhartig vergoed. Jacht op wolven blijft verboden.
Socialistische Partij
De wolf is een Europees beschermde soort. Wel denken we dat er meer moet gebeuren om overlast en onveilige situaties te voorkomen. De SP pleit voor maatregelen om conflicten tussen mens en wolf te vermijden.
Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Wolf-werende maatregelen blijken regelmatig niet toereikend. De VVD wil een goede schaderegeling, en waar dat mogelijk is binnen de wettelijke regels, moet actief worden opgetreden tegen de wolf. Keuzes maken over welke dieren je in Drenthe wilt hebben is onvermijdelijk. Voor wat betreft de VVD kiezen we voor schaapskuddes en daarmee niet voor de wolf. We willen de mogelijkheden gebruiken die de (Europese) wetgeving biedt om ons te weren tegen de wolf. 
Partij voor de Vrijheid
Er is geen cicaat beschikbaar. Bekijk de bron voor meer informatie.
Forum voor democratie
De wolf, inmiddels teruggekeerd in ons land, past slecht bij het hedendaagse cultuurlandschap van Nederland en richt flinke schade aan bij veehoudende boeren. Dat is onwenselijk. De bescherming van vee verdient de voorkeur boven het gedogen van de wolf.
ChristenUnie
Omgang met de wolf. De wolf is na lange tijd weer terug in Nederland. We zijn niet meer gewend aan leven met de wolf. Er moet duidelijke informatie komen en tegelijk moet beheer mogelijk zijn, vooral op plaatsen waar andere functies worden verstoord (zoals begrazing van de heide door schapen).
Belang van Nederland
De wolf is een bedreiging voor mens en dier en mag worden afgeschoten, indien dat noodzakelijk is.
Nieuw Sociaal Contract
Na 150 jaar is de wolf terug in Nederland. Ruimte is echter schaars. Waar wolven een bedreiging vormen voor mens en dier, moet het worden toegestaan om ze te verjagen en de populatie actief te beheren. De verantwoordelijkheid voor deze afweging ligt bij provincies.
Christen-democratisch Appél
Voor de wolf is geen plek in Nederland. De Europese beschermde status van de wolf moet omlaag, zodat de populatie in Nederland kan worden beheerd. 
Staatkundig Gereformeerde Partij
De wolf rukt op in dichtbevolkt Nederland. Het aantal schapen dat in relatief korte tijd is doodgebeten stijgt nog steeds, en hoe meer wolven er komen, des hoger het risico op nog meer slachtoffers. Er moet dan ook een streng beheerregime komen met de mogelijkheid om wolven af te schieten.
BoerBurgerBeweging
BBB vindt dat een aantal beschermde soorten, waarvan bekend is dat ze ook maatschappelijke problemen veroorzaken, zoals de zwarte rat, de wolf, de das en de bever in aantal beheerd moet worden.
JA21
Er is geen cicaat beschikbaar. Bekijk de bron voor meer informatie.
50PLUS
50PLUS vindt dat je in een dichtbevolkt Nederland met 18 miljoen mensen de wolf niet had moeten verwelkomen. Nu zijn ze nog over het algemeen schuw omdat er voldoende wild rondloopt. Maar op enig moment zouden ze door voedselgebrek ook dichter bij de mens en andere huisdieren kunnen komen. Wij willen niet wachten op een ongeluk en deze dieren en roedels niet onbeheerst laten groeien. Wij maken ons zorgen over de eenzame en zwervende wolven die ook minder angst hebben voor mensen en ook steeds dichterbij komen. Vastgesteld lijkt het er op dat eerst een ongeluk zou moeten gebeuren voordat stappen worden ondernomen. Daar willen wij niet op wachten en spreken dus uit dat Nederland te klein is voor de wolf om als wild en schuw dier te kunnen leven en jagen.
Disclaimer: Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend. Dit is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de standpunten van politieke partijen. Voor een volledig beeld van de partijen en hun standpunten, raden we aan om de website van de betreffende partij te bezoeken.
Voor een bredere kijk op de verkiezingen en om te bepalen welke partij het beste bij jou past, raden aan om de stemwijzer te raadplegen.

Reacties zijn gesloten.